Frontem
Published on

Kilka słów o React Dependency Array

Wraz z nadejściem Hooków w React 16.0 pisanie aplikacji z tą biblioteką diametralnie się zmieniło. Porzuciliśmy podejście klasowe na rzecz funkcyjnego i można powiedzieć, że trzeba było nauczyć się Reacta od nowa. Hooki powiały świeżością, pozwoliły w łatwy i przyjemny sposób oddzielić warstwę logiczną od warstwy prezentacji oraz wprowadziły do komponentów funkcyjnych cykl życia. Jednak nie o Hookach (jako całości) będziesz czytać, a o jednak małej składowej Dependency Array.

Zasada działania Dependency Array

Dependency Array jest tablicą, którą zawiera cokolwiek. Nie jest to obszerny opis, ale całkowicie oddaje, czym jest i z czego się składa. Przekazuje się ją jako drugi parametr do takich hooków jak useEffect, useMemo, useCallback czy useLayoutEffect.

useEffect(callback, dependencyList)

useLayoutEffect(() => {
 // code
}, [foo])

useCallback(() => {
 // code
}, [foo, bar])

useMemo(() => {
 // code
}, [])

Najważniejsze jednak jest to, co się dzieje pod spodem. A dzieje się różnie, w zależności od zawartości. W przypadku, gdy przekazujesz pustą tablicę, to callback wykonywany jest wyłącznie raz do momentu odmontowania komponentu. Natomiast gdy przekazywane są elementy, czyli tak zwane zależności (ang. dependencies), wtedy callback wykona się za każdym razem, gdy będzie się różnić chociaż jedna z zależności pomiędzy kolejnymi cyklami życia komponentu. Spójrz na poniższy przykład:

function Foo() {
 const [value, setValue] = useState('')

 useEffect(() => {
  api.updateTitle(value)
 }, [value])

 return <input type="text" value={value} onChange={(e) => setValue(e.target.value)} />
}

Napisałem komponent Foo, który zawiera stan value - czyli aktualną zawartość inputa tekstowego. Skoro w tym komponencie jest stan, to znaczy, że jest również cykl życia, który rozpoczyna się i kończy z każdym wpisanym nowym znakiem w inpucie. Zdefiniowany useEffect, posiada w Dependency Array value, która jest z każdym kolejnym renderem inna, więc zgodnie z opisem callback, również będzie wraz z nim wykonywał.

function Foo() {
 // some logic
 useEffect(() => {
  console.log('bar')
 }, [])
 // some logic
}

W powyższym przypadku bar pojawi się w konsoli wyłącznie raz, niezależnie od ilości renderów komponentu, od czasu zamontowania do odmontowania.

Spójrz pod maskę, czyli jak porównuje się Dependency Array

Chcąc być bardziej świadomym działania Dependency Array, warto przyjrzeć temu, co dzieje się pod spodem. To również nie jest przesadnie skomplikowane. Każdy proces musi mieć swój początek, a ten konkretny rozpoczyna się od memoizacji (memoization pattern) pierwszej tablicy, która zostaje przekazana jako Dependency Array. I następnie czeka na kolejną, która zostanie przekazana przy kolejnym renderze. Gdy już nadejdzie i przekazana jest nowa tablica — wartości porównywane są z pomocą Object.is(). Według specyfikacji tej metody wartości są równe, gdy oba są

 • undefined, null, true czy false
 • typu string o takiej samej zawartości
 • oba są typu object o tej samej referencji
 • takimi samymi liczbami lub NaN

Można to przepisać na bardzo prostą implementację i upraszczając, że dependencyList to tablica zawsze o tej samej długości.

let memo

function compare(dependencyList) {
 const same = dependencyList.every((item, index) => Object.is(item, memo[index]))

 memo = dependencyList
 return same
}

Array.prototype.every służy do sprawdzania, czy każdy element tablicy przechodzi test zaimplementowany w callbacku. Jeżeli tak, zwracana jest wartość true, w przeciwnym wypadku false. W ten sposób sprawdzasz, czy każdy element Dependency Array jest równy zmemoizowanej tablicy.

Zdradliwe default props

Ostatnią kwestią jest pewna pułapka, na którą możesz się natknąć, przekazując zależności do Dependency Array. Spójrz na ten przykład i bez czytania dalej, powiedz sobie w myślach, w jaki sposób zadziała poniższy kod i odpowiedz: ile będzie wynosić counter po 2 sekundach?

function Foo({ config = {} }) {
 const [counter, setCounter] = useState(0)
 const [, setRandom] = useState(0)

 useEffect(() => {
  setCounter((v) => v + 1)
 }, [config])

 useEffect(() => {
  setTimeout(() => setRandom(Math.random()), 500)
  setTimeout(() => setRandom(Math.random()), 1000)
  setTimeout(() => setRandom(Math.random()), 2000)
 }, [])

 return <p>Counter: {counter}</p>
}

.

.

.

.

.

.

Jeżeli Twoją odpowiedzią jest 3 to gratulacje! Doskonale zdajesz sobie sprawę, w jaki sposób działa default parameters. Jeżeli uważasz inaczej lub masz pewności, to już spieszę z odpowiedzią. Wynika to z faktu, że w JavaScript default parameters są ustawiane w momencie wykonywania funkcji. Obiekty są więc tworzone za każdym razem na nowo, za każdym kolejnym renderem komponentu. Zatem w jaki sposób się przed tym uchronić? Najprościej: domyślną wartość przechowywać w zmiennej czy stałej. Wtedy podczas renderów referencje będą się zgadzały i useEffect nie będzie się nadmiarowo wykonywał.

const defaultObject = {}

function Foo({ config = defaultObject }) {
 // code
 useEffect(() => {
  setCounter((v) => v + 1)
 }, [config])
 // code
}

Dependency Array - i wszystko jasne!

Pomimo tego, że z wierzchu temat Dependency Array wydaje się bardzo prosty, to warto czasem zagłębić się w zachowanie z pozoru trywialnych funkcjonalności. Dzięki temu możemy pogłębić wiedzę na temat JavaScriptu, biblioteki czy frameworku, którego się używa przy tym, zostając ekspertem w danej dziedzinie. Ciekawość to najlepszy kompan podczas nauki.

Udostępnij na Facebooku, Twitterze lub LinkedIn